Komunikat w sprawie śmieci

0

Komunikat został nadany przez Piotra Pawlika, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM:

„Szanowni Państwo
W imieniu Gminy Tarnobrzeg bardzo przepraszam za sytuację związaną z odbiorem odpadów.
Niestety nadal nie jest realizowany odbior odpadów, ponieważ wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym odstąpił od podpisania umowy.
Dzięki współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, TTBS i wspólnotami mieszkaniowymi udało się doraźnie rozwiązać problem odbioru odpadów z budynków wielolokalowych. Do czasu podpisania umowy odbywał on się będzie na zlecenie tych podmiotów a następnie Gmina zwróci poniesione koszty.
Niestety działania te nie rozwiązują problemu z odbiorem odpadów z domów jednorodzinnych.
Bardzo proszę o cierpliwość mieszkańców, w szczególności mieszkańców domów jednorodzinnych.
Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia uda się uregulować kwestie formalne związane z odbiorem odpadów.
Gmina pracuje nad zawarciem umowy w trybie z wolnej ręki, tak by jak najszybciej umożliwić odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. Po podpisaniu umowy, Gmina za pomocą środków masowego przekazu poinformuje mieszkańców o terminach odbioru.
Jednocześnie informuje, iż każdy mieszkaniec od którego odpady nie są odbierane, może korzystać z art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zlecić wywóz odpadów i uzyskać zwrot kosztów od Gminy.
Wszelkie informacje dotyczące zwrotu kosztów przekazania odpadów w powyższym trybie można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej pod nr 158181225”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

seventeen − 2 =