PYTAMY WPROST Z DN. 30 STYCZNIA 2015 – Grzegorz Kiełb