2015.02.02 – TARNOBRZESKIE LICEA WYSOKO W RANKINGU