2014.12.07 – KONIEC XXXVII BARBÓRKOWEJ DRAMY TEATRALNEJ W TARNOBRZEGU