PYTAMY WPROST Z DN. 26.10.2014 – Sławomir Kosakowski