OKO REPORTERA Z DN. 03 PAŹDZIERNIKA 2014 – Bożena Mazur