PYTAMY WPROST Z DN. 12 WRZEŚNIA 2014 – Wiktor Stasiak